Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 24 april 2022

Netooze Ltd ("ons", "wij" of "onze") exploiteert de www.netooze.com website (de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie wanneer u onze service gebruikt.

We zullen uw informatie niet gebruiken of delen met iemand anders dan zoals beschreven in dit privacybeleid.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het leveren en verbeteren van de service. Door de Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, hebben termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, toegankelijk op (www.netooze.com).

Definities

Het privacybeleid van de site is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor een beter begrip van deze overeenkomst hebben we de definities vermeld die in ons privacybeleid worden gebruikt:

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier, of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische , genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevensonderwerp

Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

In behandeling

Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

Beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; indien het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten.

Gegevensverwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of een andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

Derde partij

Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of lichaam anders dan de betrokkene, verantwoordelijke, verwerker en personen die, onder direct gezag van de verantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .

Over controller

Bedrijf: "NETOOZE LTD"

Bedrijfsnummer: 13755181
Wettelijk adres: 27 Old Gloucester Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC1N 3AX
Postadres: 27 Old Gloucester Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC1N 3AX
Telefoon: + 44 (0) 20 7193 9766
E-mail: support@netooze.com
Website: www.netooze.com

Informatie die we verzamelen

Account registratie

Wanneer u uw persoonlijke account aanmaakt, kunnen we om uw contactgegevens vragen, zoals naam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Als u ervoor kiest om een ​​vriend naar onze site te verwijzen, kunnen we ook het e-mailadres van uw vriend verzamelen, zodat we hen een verwijzings- of promotiecode kunnen sturen om zich aan te melden voor onze site.

betalingsinformatie

Wanneer u uw financiële rekeninginformatie aan uw rekening toevoegt, wordt die informatie via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar onze externe betalingsverwerker. We slaan uw financiële rekeninginformatie niet op onze systemen op; we hebben echter toegang tot en kunnen abonneegegevens bewaren via onze externe betalingsverwerker.

Gebruikers Content

Met onze "Site"-functie kunt u openbaar inhoud op onze Site plaatsen. Door u te registreren voor onze community, gaat u ermee akkoord dat uw profielinformatie en de inhoud die u plaatst, kunnen worden bekeken en gebruikt door andere gebruikers en door derden waarover wij geen controle hebben.

Communicatie

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen we aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u mogelijk wilt verstrekken. We kunnen ook een bevestiging ontvangen wanneer u een e-mail van ons opent.

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, worden u duidelijk gemaakt op het moment dat we u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Koekjes en Andere Tracking Technologies

We verzamelen bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Wanneer u onze site gebruikt, kunnen we ook automatisch bepaalde informatie van uw apparaat verzamelen. Deze informatie kan bestaan ​​uit IP-adressen (Internet Protocol), browsertype, internetprovider (ISP), verwijzende/exit-pagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel, clickstream-gegevens, bestemmingspagina en verwijzende URL. Om deze informatie te verzamelen, kan er een cookie op uw computer of apparaat worden geplaatst wanneer u onze Site bezoekt. Cookies bevatten een kleine hoeveelheid informatie waarmee onze webservers u kunnen herkennen. We slaan informatie op die we verzamelen via cookies, logbestanden en/of clear gifs om uw voorkeuren vast te leggen. We kunnen ook automatisch informatie verzamelen over uw gebruik van de functies van de site, de functionaliteit van onze site, de frequentie van bezoeken en andere informatie met betrekking tot uw interacties met de site. We kunnen uw gebruik op verschillende websites en services volgen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte ("EER"), kan de informatie waarnaar hierboven in deze paragraaf wordt verwezen, worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gebruik van onze site

Wanneer u onze site gebruikt, kunnen we informatie verzamelen over uw betrokkenheid bij en gebruik van onze site, zoals processor- en geheugengebruik, opslagcapaciteit, navigatie op onze site en statistieken op systeemniveau. We gebruiken deze gegevens om de site te beheren, de prestaties en het gebruik van de site te onderhouden en te verbeteren, nieuwe functies te ontwikkelen, de beveiliging en veiligheid van onze site en onze klanten te beschermen en klantenondersteuning te bieden. We gebruiken deze gegevens ook om geaggregeerde analyses en bedrijfsinformatie te ontwikkelen die ons in staat stellen te opereren, te beschermen, weloverwogen beslissingen te nemen en te rapporteren over de prestaties van ons bedrijf.

Accounts van derden

Als u ervoor kiest om onze Site te koppelen aan een account van een derde partij, ontvangen we informatie over dat account, zoals uw authenticatietoken van het account van een derde partij, om het koppelen te autoriseren. Als u de voor ons beschikbare informatie wilt beperken, moet u de privacy-instellingen van uw externe accounts bezoeken om meer te weten te komen over uw opties.

Externe partners

We kunnen ook openbaar beschikbare informatie over u ontvangen van onze externe partners en deze combineren met gegevens die we over u hebben.

Recht op verwijdering ('recht om te worden vergeten')

Je hebt het recht om vergeten te worden. Als u het niet eens bent met het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit beleid en u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, stuur ons dan een e-mail op support@netooze.com. Het is echter mogelijk dat we niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen als er andere wettelijke redenen voor ons zijn om uw gegevens te verwerken, zoals een wettelijke verplichting.

Informatie die we gebruiken

Netooze Ltd gebruikt de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, waaronder om:

 • onze Site leveren en onderhouden;
 • u op de hoogte stellen van wijzigingen aan onze site;
 • u toestaan ​​deel te nemen aan interactieve functies van onze Site wanneer u daarvoor kiest;
 • klantenondersteuning bieden;
 • analyses of waardevolle informatie verzamelen zodat we onze site kunnen verbeteren;
 • het gebruik van onze site controleren;
 • technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken;
 • u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Informatie die we delen

We kunnen de informatie die we verzamelen op verschillende manieren delen, waaronder de volgende:

Leveranciers en serviceproviders

We kunnen informatie delen met externe leveranciers en serviceproviders die namens ons diensten verlenen, zoals het helpen leveren van onze Site, voor promotionele en/of marketingdoeleinden, en om u relevante informatie te verstrekken, zoals productaankondigingen, software updates, speciale aanbiedingen of andere informatie.

Geaggregeerde informatie

Waar wettelijk toegestaan, kunnen we informatie over gebruikers gebruiken en delen met onze partners in een geaggregeerde of geanonimiseerde vorm die redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om u te identificeren.

Advertising

We werken samen met externe advertentiepartners om u advertenties te tonen waarvan we denken dat ze u kunnen interesseren. Deze advertentiepartners kunnen hun eigen cookies, pixeltags en vergelijkbare technologieën op onze site instellen en openen, en ze kunnen anderszins informatie over u verzamelen of toegang krijgen tot informatie die ze in de loop van de tijd en via verschillende online services kunnen verzamelen.

Externe partners

We delen ook informatie over gebruikers met externe partners om aanvullende openbaar beschikbare informatie over u te ontvangen.

Informatie die we delen wanneer u zich aanmeldt via een verwijzing

Als u zich aanmeldt voor onze site via een verwijzing van een vriend, kunnen we informatie delen met uw verwijzer om hen te laten weten dat u hun verwijzing hebt gebruikt om u aan te melden voor onze site.

Analytics

We gebruiken analyseproviders zoals Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies om niet-identificeerbare informatie te verzamelen.

Bedrijfsoverdracht

Informatie kan worden bekendgemaakt en anderszins worden overgedragen aan een potentiële verkrijger, opvolger of rechtverkrijgende als onderdeel van een voorgestelde fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van activa of soortgelijke transactie, of in het geval van insolventie, faillissement of curatele waarin informatie wordt overgedragen aan een of meer derden als een van onze bedrijfsmiddelen.

Zoals vereist door de wet en soortgelijke openbaarmakingen

We kunnen ook informatie delen om (i) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid; (ii) dit Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden afdwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan; (iii) fraude, beveiliging of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; (iv) reageren op uw verzoeken; of (v) onze rechten, eigendommen of veiligheid, onze gebruikers en het publiek te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming en spam-/malwarepreventie.

Met uw toestemming

We kunnen informatie delen met uw toestemming.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder de AVG

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt de rechtsgrondslag van Netooze Ltd voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit privacybeleid af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Netooze Ltd kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • we een contract met u moeten uitvoeren;
 • u ons hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • de verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet terzijde geschoven door uw rechten;
 • voor betalingsverwerkingsdoeleinden;
 • om aan de wet te voldoen.

Diensten van derden

U kunt via de Site toegang krijgen tot andere diensten van derden, bijvoorbeeld door te klikken op links naar die diensten van derden vanuit de Site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of de praktijken van deze diensten van derden, en we raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat 100% geen enkele methode voor verzending via internet of elektronische opslagmethode kan gebruiken. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Dataretentie

Netooze Ltd bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Netooze Ltd zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze site te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de AVG

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Netooze Ltd streeft ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en als u wilt dat deze wordt verwijderd van onze systemen, neemt u contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben.

Telkens wanneer dit mogelijk wordt gemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verzoeken om verwijdering, in het gedeelte met uw accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neemt u dan contact met ons op om u te helpen.

Het recht op rectificatie

U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie niet juist of onvolledig is.

Het recht om bezwaar aan te tekenen

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Het recht op beperking

U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken.

Het recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om een ​​kopie te krijgen van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en veelgebruikt formaat en u hebt het recht om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

Het recht om toestemming in te trekken

U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken waar Netooze Ltd op uw toestemming vertrouwde om uw persoonlijke informatie te verwerken. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Privacy van kinderen

Netooze Ltd verzamelt niet bewust informatie van kinderen onder de 16 jaar, en het is kinderen onder de 16 jaar verboden onze Site te gebruiken. Als u ontdekt dat een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt in strijd met dit privacybeleid, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via support@netooze.com

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u ons een e-mail sturen: support@netooze.com

 

Uw cloudreis beginnen? Zet nu de eerste stap.