Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier, of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische , genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Uw cloudreis beginnen? Zet nu de eerste stap.