MX-record

De term "MX-record" verwijst naar een mailuitwisselingsrecord. Dit record identificeert de mailserver voor een domein dat geautoriseerd is om e-mailberichten te ontvangen. Het MX-record wordt bijgehouden in het DNS-systeem.

Uw cloudreis beginnen? Zet nu de eerste stap.