Horizontaal schalen

Horizontaal schalen verwijst naar het creëren van een breder netwerk om gelijke tred te houden met het toenemende websiteverkeer. Dit kan inhouden dat er meer machines aan het systeem worden toegevoegd of dat er meer knooppunten worden toegevoegd.

Uw cloudreis beginnen? Zet nu de eerste stap.